Cân xương tính số : 14-04-2024
Chọn ngày tháng năm sinh dương lịch
Giờ sinh :   Ngày :  Tháng :  Năm :  
Bình giải cân xương với 5 lượng 7 chỉ

Số này phước lộc đầy dẫy, mọi sự hanh thông quang hiển, mẹ cha oai vọng chấn dương, người đều kính trọng.

Muôn việc làm nên chẳng khó khăn
Hiển vinh uy vệ phước đều tăng
Dương danh hậu thế còn tên tuổi
Tích đức tu nhơn có thiện căn.

Nói chung, người có số lượng và số chỉ nầy có phần không cần phải lo cũng có cơm no, áo ấm. Vật chất tiền bạc đầy đủ. Mạng phước lộc thọ, nên sự nghiệp vững bền. Được kẻ trên người dưới mến chuộng.

Phép "Cân Xương Tính Số" là phép xem vận mạng một cách ngắn gọn trên cơ sở quy đổi năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh thành một số lượng chỉ nhất định. Phép xem này chỉ nên dùng để tham khảo.