Xem hợp tuổi
Chọn tuổi bạn (AL)    :    
Tuổi người khác (AL) :    
Tuổi bạnTuổi người khác
Năm : Qúy Hợi [亥]
Mệnh : Đại Hải Thủy
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ
Năm : Mậu Tí [戊子]
Mệnh : Tích Lịch Hỏa
Cung : Cấn
Niên mệnh năm sinh : Thổ

Về Mệnh
Mệnh bạn: Âm Thủy - Mệnh người khác: Dương Hỏa => Tương Khắc
Về Thiên can
Thiên can bạn: Qúy - Thiên can người khácMậu => Tương hợp rất hợp
Về Địa chi
Địa chi bạn: Hợi - Địa chi người khác: => Bình
Về Cung phi
Cung phi bạn: Cấn - Cung phi người khác: Cấn => Phục Vị (tốt)
Về Niên mệnh năm sinh
Niên mệnh bạn: Thổ - Niên mệnh người khác: Thổ => Bình