Kim Ngưu (21-04=>20-05)
Tử vi cung Kim Ngưu tháng 03/2016

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 03/2016

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 02/2016

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 02/2016

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 1/2016

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 1/2016

Bói cung Kim Ngưu tháng 12

Bói cung Kim Ngưu tháng 12

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 11

Tử vi cung Kim Ngưu tháng 11